Janusz Szrom – warsztaty wokalne

  • O projekcie

Proponujemy Państwu dydaktyczną formułę muzyczną, trzydniowe warsztaty wokalne, połączonych z finałowym koncertem uczestników warsztatów oraz z koncertem kadry.

Warsztaty polegać będą na przygotowaniu grupy uczestników w zakresie interpretacji utworów do występów solowych oraz grupowych (LIVE)[1]. W programie nauczania znajdą się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne:

1. zajęcia z impostacji głosu,
dotyczące zagadnień związanych z prawidłową impostacją, w tym:

  • omówienie budowy oraz zasad działania aparatu głosu jako instrumentu (generatora głoso-twórczego),
  • omówienie, oraz wprowadzenie w życie podstawowych ćwiczeń emisyjnych mających na celu korektę oraz poprawę umiejętności związanych z prawidłową emisją oraz artykulacją dźwięku.

2. zajęcia z repertuaru,
dotyczące wszelkich zagadnień związanych z estetyką wykonania, w tym:

  • praca nad prozodią (łączenie warstwy tekstowej z melodią)
  • praca nad podziałami rytmicznymi
  • praca nad interpretacją słowa
  • praca nad właściwą interpretacją oryginalnej melodii utworu (melizmaty, ornamentyka oraz wokalizy)

Formuła warsztatów przyjmie postać pracy solo oraz grupowej, z towarzyszeniem akompaniamentu „żywego” (fortepian) lub (fortepian, kontrabas). Praca z materiałem „na żywo” (live) jest nie do przecenienia z uwagi na okazję nauki interakcji w zespole, co przekłada się na przyswojenie właściwej (profesjonalnej) nomenklatury, służącej komunikowaniu się wokalisty z zespołem muzycznym na poziomie podstawowym.

Zwieńczeniem warsztatów muzycznych będzie dwuczęściowy koncert finałowy (galowy). Na jego repertuar składać się będą w pierwszej części utwory w wykonaniach studentów (solo, grupy), z towarzyszeniem akompaniamentu Andrzeja Jagodzińskiego oraz Andrzeja Łukasika, oraz w drugiej, koncertu kadry mistrzów:

Janusz Szrom – śpiew
Andrzej Jagodziński – fortepian
Andrzej Łukasik – kontrabas

Warsztaty poprowadzi wokalista oraz nauczyciel akademicki dr hab. Janusz Szrom.

Profesor nadzwyczajny, wykładowca akademicki Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Dyrektor artystyczny Warsztatów Jazzowych w Chodzieży.
Autor programu oraz przewodniczący jury „Konkursu Wokalistów Jazzowych CEA” (Centrum Edukacji Artystycznej)
Wokalista roku wg plebiscytu czytelników branżowego czasopisma Jazz Forum w latach 2009 – 2014 (dwa złote albumy: „Straszni Panowie Trzej”, „Pogadaj ze mną”)
Autor trzytomowej monografii zawierającej utwory popularnego piosenkarza: „Andrzej Zaucha Song Book”.

Janusz Szrom - prowadzący warsztaty wokalne

Janusz Szrom – prowadzący warsztaty wokalne

[1]    Szczególną uwagę zwraca się na pracę live (na żywo), bez użycia podkładów muzycznych

BLUE NOTE Agencja Artystyczna

realizacja: estinet.pl