DEKALOG

  • O projekcie

Utwór słowno-muzyczny zbudowany na bazie Dziesięciu Przykazań.

Idea stworzenia własnej, słowno-muzycznej, wizji Dekalogu krystalizowała się w nas i naszych rozmowach przez kilka lat. Dopiero jako twórcy dojrzali i świadomi wagi podejmowanego przedsięwzięcia, znaleźliśmy w sobie odwagę i, w sensie rozwoju artystycznego, obowiązek stworzenia takiego utworu. W obecnej chwili wydaje nam się, że podołamy, a także iż wolno nam podjąć się opracowania własnej interpretacji tego dzieła.

Dekalog, a więc Dziesięć Przykazań, jest najważniejszym kodeksem moralnym chrześcijan. Przez wielu myślicieli uznawany jest ponadto za zbiór reguł cywilizowanego życia służący rozwojowi człowieka. Skrywa uniwersalną i głęboką mądrość. Nie traci na aktualności. 

Zatem zapis własnej interpretacji tego dzieła, traktujemy jako najwyższe wyzwanie w naszej pracy artystycznej. Zwłaszcza w czasach, jak obecne, pełnych niepokoju, niepewności i poszukiwania wyższych ponad konsumpcyjne celów naszego pobytu na Ziemi, uznaliśmy, że należy odwołać się do praźródeł. Pochylić się nisko nad treścią praw bezdyskusyjnych, sięgających epok przedchrześcijańskich oraz obowiązujących we wszystkich znanych nam cywilizacjach.

Bezpośrednią inspiracją, ale i rodzajem przyzwolenia do rozpoczęcia pracy, jest dla nas stwierdzenie ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, który uświadomił nam, że zapis Dekalogu charakteryzuje się sonorycznością, a więc pewną dźwięcznością ułatwiającą powtarzanie i zapamiętywanie jego treści. Skoro tak, skoro zapis tego dzieła ma ułatwiać jego trwanie w tradycji ustnej, myśleliśmy, można zapisać je także w formie pieśni. W naszych założeniach, każde z Przykazań będzie odrębną pieśnią. Pieśni nie będą miały charakteru religijnego. Będą natomiast opisywały kondycję współczesnego człowieka w odniesieniu do konkretnych Przykazań.

Od strony muzycznej projekt nasz zbliżony będzie do dziesięcioczęściowej suity, opartej na wzorach formalnych wykształconych w czasach Renesansu i Baroku, modyfikowanej w kolejnych epokach historycznych. Kompozycje zostaną wzbogacone muzyką z elementami muzyki współczesnej oraz jazzu. Tworząc muzykę do Dekalogu, Andrzej Jagodziński skorzysta z wieloletnich doświadczeń w łączeniu i kojarzeniu jazzu z muzyką klasyczną, muzyką ludową oraz współpracą z orkiestrami klasycznymi. Efektem Jego pracy są płyty z kompozycjami F. Chopina i J. S. Bacha opracowane w aranżacjach jazzowych.

Koncepcja budowy muzycznej Dekalogu zakłada skomponowanie materiału opartego w większości na motywach nawiązujących do polskiej ludowej oraz spuścizny naszych kompozytorów.

Dodatkową wartością muzyki naszego projektu będzie zaszczepienie pierwiastka jazzu w muzyce nawiązującej i opartej na tematyce biblijnej. 

Będziemy zabiegali o to, aby Dekalog prezentowany był w filharmoniach, salach koncertowych, w domach kultury, klubach, a także w kościołach.

Przewidujemy, że w jego wykonywaniu weźmie udział dwoje wokalistów oraz kwartet jazzowy.

Dodatkową wartością jaką zamierzamy wprowadzić do tego projektu będą, odczytywane w trakcie koncertu, śródteksty łączące kolejne przykazania. Będą one opowiadały o niezwykłej historii Dekalogu, jego budowie oraz roli jaką odegrał i nieustannie odgrywa w budowaniu ludzkiej wspólnoty.   

Zależy nam bardzo i będziemy nad tym usilnie pracowali, aby nasz Dekalog posiadał, z jednej strony, wysokie wartości artystyczne, z drugiej zaś był zapisany na tyle przystępnie, by za swój własny mogli go uznać słuchacze, o których mówi się czasem, jako o mniej wyrobionych artystycznie. Zamierzamy uniknąć nieprzystępności, czy elitarności naszego utworu. Sztuka pisana przez duże S bywa czasem także prosta i zrozumiała. Będziemy się starali tę prostotę przekazu osiągnąć i zachować.

Uważamy, że najwyższą powinnością twórców jest opisywanie i tłumaczenie  współczesnego świata. Stawianie mądrych pytań, inspirowanie do poszukiwania własnych, mieszczących się w ramach wartości społecznie akceptowalnych, odpowiedzi. Tak właśnie będziemy tworzyli nasz Dekalog.

Nie przemawia przez nas buta, czy bezzasadna pewność siebie.

Kieruje nami poczucie obowiązku oraz ogromna potrzeba podzielenia się przemyśleniami i refleksjami na temat tego kim, jako ludzie, współobywatele,  jesteśmy, w którą stronę zmierzamy i czy na pewno nasze wyobrażenia o nas samych pokrywają się ze stanem faktycznym.

 TWÓRCY

Wiesława Sujkowska – teksty
Andrzej Jagodziński – muzyka

WYKONAWCY

Agnieszka Wilczyńska –śpiew
Adam Nowak –śpiew – lider zespołu Raz,Dwa,Trzy
Robert Majewski –trąbka, flugelhorn
Andrzej Jagodziński Trio w składzie:
Andrzej Jagodziński –fortepian
Adam Cegielski – kontrabas
Czesław „Mały” Bartkowski –perkusja

Wiesława Sujkowska – czyta śródteksty

PARTNERZY PROJEKTU

stoart logozaiks logo

PATRONI MEDIALNI

Materiały do pobrania:

BLUE NOTE Agencja Artystyczna

realizacja: estinet.pl