🎶 Pieśń III nosi tytuł „Modlitwa” 📖 Odpowiada Przykazaniu Trzeciemu: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

🎤 Kiedy Pan Bóg wykuwał na Kamiennych Tablicach słowa Dziesięciu Przykazań, tempo życia było inne niż obecnie. Dzisiaj czasu na celebrację tego czym zostaliśmy obdarowani mamy znacznie mniej. Żyjemy szybciej, mniej uważnie, a tym samym, pozwalamy aby umykało nam to, co najistotniejsze. Jakbyśmy się zatracali, niemal świadomie gubiąc to, po co zostaliśmy powołani do życia ⤵


MODLITWA
Weź mą miłość,
tak jak świt bierze nocy błam.
Przyjmij tej modlitwy szept
i już nie bądź sam.
Weź mą miłość
jakby brał żar pustyni cień,
a mnie pozwól, w chwale Twej,
święcić święty dzień.
Weź mą miłość,
tak jak wiatr bierze skrzydeł szmer,
ona nie przeszkodzi trwać
samotności twej.
Weź jak witraż
słońca grot, jak poranek sen,
a mnie pozwól, w chwale Twej,
święcić święty dzień.
Weź mą miłość,
tak jak czas bierze czasu bieg,
weź jak bierze każdą z fal
oceanu brzeg.
Weź jak echo
bierze krzyk, weź jak płuca tlen,
a mnie pozwól, w chwale Twej,
święcić święty dzień.
🎼 Utwór w wersji koncertowej wykonywany jest w składzie:
Agnieszka Wilczyńska – śpiew
Adam Nowak – śpiew
Robert Majewskii – trąbka, flugelhorn
Andrzej Jagodzinski Trio w składzie :
Andrzej Jagodziński – fortepian
@Adam Cegielski – kontrabas
Czesław Bartkowski – perkusja
Wiesława Sujkowska – czyta śródteksty

🎤 Partnerzy:
Inpol-Krak, STOART – Związek Artystów Wykonawców, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

BLUE NOTE Agencja Artystyczna

realizacja: estinet.pl

BLUE NOTE AGENCJA ARTYSTYCZNA

02-786 Warszawa,
ul. Zamiany 9/8

phone 48 22 641 90 30
mobile 48 605 588 042

bluenote@bluenote.waw.pl